WIELKA TECHNOLOGIA

Ponieważ rzadko używają oni innych materiałów niż miejscowe, pracują nie kończące się godziny wyłącznie pracochłonnymi metodami i dostarczają tanich towarów, które są wszystkim, na co stać siedemdziesiąt procent lokalnych nabywców — rządy nie stracą wiele z niezbędnego wzrostu kładąc na­cisk na ten najdrobniejszy sektor. Przeciwnie, to właśnie — podkreślmy to raz jeszcze — wielka, importowana technologia, w połączeniu z wszelkimi zezwoleniami na wolny od cła import (i wolny od podatków eksport zysków), rok po roku powoduje w różnych regionach straty. Fabryka plastikowych sandałów, wymagająca inwestycji rzędu 100 000 do­larów, zatrudniająca czterdziestu robotników i po­zbawiająca źródeł utrzymania 5000 miejscowych szewców jest klasycznym przykładem błędnie ukie­runkowanej i bezpośrednio zubożającej strategii przemysłowej.

Witam! Nazywam się Bernard Kowalski i od kilku lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj zamieszczam korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia będą choć trochę przydatne. Zapraszam do czytania!