W WIELU DZIEDZINACH DZIAŁALNOŚCI

Jednocześnie można by stopniowo redukować zuży­cie paliwa i zmniejszyć osobiste koszty podróży — wzrosłaby liczba przejechanych mil na 1 galon benzyny, wydatki zaś malałyby sukcesywnie. Ten po­wolny proces, zahamowania zanieczyszczenia śro­dowiska i dbałości o surowce, oznacza całkowite za­negowanie postawy beztroskiej rozrzutności, charak­terystycznej dla lat pięćdziesiątych i sześćdziesią­tych — dziesięcioleci taniej energii. Zasada ta daie się zastosować w bardzo wielu dziedzinach działał- nosci.Produkcja energii elektrycznej pod względem skali zanieczyszczenia środowiska, jakie powoduje, ustę­puje jedynie samochodowi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Bernard Kowalski i od kilku lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj zamieszczam korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia będą choć trochę przydatne. Zapraszam do czytania!