PROWADZĄCE DO CELU

Jest rzeczą zastanawiającą jak dalece, pomimo panującego w tych czasach scholastycyzmu, idee świata starożytnego nadal kontynuowano w rozważaniach nad architekturą, czemu nie należy się dziwić wiedząc, że jeszcze do dziś istnieje 45 rękopisów traktatu witruwiańskiego, pochodzą­cych z okresu średniowiecza. Wspominając Villarda de Honnecourt trzeba też zwrócić uwagę na traktat Francesca di Giorgio Martiniego – napisany w 1482 roku – Trultato d’Arduteitura (wydany dopiero w 1841 roku), w którym wiodącą myślą w określeniu planu budowli jest również postać człowieka z tym, że zgeo- metryzowana przy pomocy kół i kwadratów. Odnosi się wrażenie, że na humanistycznej koncepcji kształtowania formy architektonicznej ciąży jeszcze tradycja średniowiecza, która obie metody uznawała za prowadzące do tego samego celu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Bernard Kowalski i od kilku lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj zamieszczam korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia będą choć trochę przydatne. Zapraszam do czytania!