PÓJŚĆ ZA PRZYKŁADEM

Mogą pójsc za przykładem Francji, wyznaczając specjał strefy przyszłej zabudowy miejskiej, gdzie ziemia może zmienić właściciela tylko za cenę obowiązu­jącą przed jej miejskim zagospodarowaniem albo ustaloną na rok przed planowaną rozbudową. Mogą wreszcie badać skuteczność działania europejskich banków ziemi. Muszą jednak wyzbyć się wątpliwo­ści co do jednej sprawy. Jeżeli w czasach zawrotnej urbanizacji władze państwowe nie mają żadnej kon­troli nad rynkiem terenów lub zyskami, które się z niego ciągnie, cały ten proces ulegnie wypaczeniu na korzyść zręcznej lub mającej szczęście mniejszo­ści, która bazując na swym monopolu własności za­garnia majątki stworzone wyłącznie dzięki efektom pracy całej społeczności.

Witam! Nazywam się Bernard Kowalski i od kilku lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj zamieszczam korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia będą choć trochę przydatne. Zapraszam do czytania!