Pojęcie nieruchomości

Możliwe jest rozróżnienie dwóch pojęć nieruchomości, z różnych perspektyw. Jeśli chodzi o ujęcie prawne, to nieruchomości zwiane są z danym gruntem. Mogą być to samodzielne budynki, jak i połączone z gruntem na jakim się znajdują. Każda nieruchomość musi posiadać swoją księgę wieczystą, do której zostają wpisane dane takiej nieruchomości oraz właściciela, który taką nieruchomość użytkuje. Jest to ujęcie wieczysto – księgowe. Bez tego ujęcia w ogóle nie byłoby można mówić o nieruchomości. Nie byłaby ona użytkowana przez daną osobę zgodnie z prawem. W związku z tym jej właściciel nie podlegałby żadnemu odszkodowaniu, jeśli z taką nieruchomością coś złego by się działo. Tak więc jeśli chodzi o nieruchomości, to rozróżnia się nieruchomości gruntowe, budynkowe oraz lokalowe. Każda z tych nieruchomości określona jest przez ustawę oraz system prawny. Aby można było ją nabyć należy spełnić odpowiednie warunki i zadbać o wpis do księgi wieczystej. Wtedy dana osoba staje się właścicielem nieruchomości i w pełni może nią zarządzać.

Witam! Nazywam się Bernard Kowalski i od kilku lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj zamieszczam korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia będą choć trochę przydatne. Zapraszam do czytania!