PODŁOŻE ROZPACZLIWEJ NĘDZY

Oto podłoże rozpaczliwej nę­dzy — punkt wyjścia, z którego przez najbliższe trzy dekady ludność w świecie rozwijającym się na­dal będzie szybko wzrastać, zarówno na wsi, jak i w miastach. Jest to zasadnicza różnica. Nie mówimy teraz, jak w dziewiętnastym stuleciu, o przyroście miejsc pra­cy w przemyśle w miastach, który powodował „wy­rwanie ludzi z ziemi, gdy jednocześnie spadła wy­dajność gospodarstw. Do roku 2000 ludność zamie­szkująca wsie całego świata — obecnie blisko 2,5 mi­liarda — wzrośnie o prawie cały dodatkowy miliard, z czego przytłaczająca większość przypadnie na kra­je rozwijające się. A zatem napór na wieś i na mia­sto będzie jednakowo silny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Bernard Kowalski i od kilku lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj zamieszczam korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia będą choć trochę przydatne. Zapraszam do czytania!