O SZTUCE BUDOWANIA

Traktat Ksiąg dziesięć o sztuce budowania Albertiego jest znakomitym dziełem, w którym autor stara się dać wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie problemy wiążące się ze sztuką architektoniczną, pojmowaną i widzianą z pozycji humanistycznej okresu odrodzenia. Natomias^publikacja Regole delli cinąue ordini d’architettura (O pięciu porządkach ir architekturze) Vignoli jest praktycznym wykładem budowy porządków architektonicz*. nych, które, jak sam pisze, wyprowadził drogą dociekań „zgodnie z pod­stawowymi regułami sztuki”. Zwracając się we wstępie do czytelników Vignota podkreślił, że początkowo „chciałem być zrozumiałym tylko dla tych, którzy już mają pewne przygotowanie w sprawie sztuki”, ale zorien­towawszy się, że interesuje ono szerszy ogół postanowił go uzupełnić wyjaśnieniami, aby dać możność korzystania „pragnącym przy najmniej­szym wysiłku (móc) wniknąć w dziedzinę sztuki traktującej o porząd­kach”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Bernard Kowalski i od kilku lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj zamieszczam korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia będą choć trochę przydatne. Zapraszam do czytania!