NADAWANIE ZNACZENIA

Wszystko jednak zależy od znaczenia, jakie będzie się nadawać każdemu z wyżej wymienionych programów i od tego, w jakim stopniu w danych okolicznościach inicjator ich będzie chciał osiągnąć korzyści dla interesów nadrzędnych. Można na przykład założyć, że przy wielkim nakładzie środków będzie się rozbudowywało założenia sportowe, wspaniałe stadiony albo gimnazjony – jak to było w starożytności – by skierować zaintereso­wanie społeczeństwa na wychowanie fizyczne. Albo też będzie się organi­zować wielkie tereny w pięknym krajobrazie naturalnym, jako miejsca wypoczynku dla najszerszych mas ludności — w intencji zadbania o zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Bernard Kowalski i od kilku lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj zamieszczam korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia będą choć trochę przydatne. Zapraszam do czytania!