NA WŁASNYCH DOŚWIADCZENIACH

Człowiek uczy się najlepiej na własnych doświadczeniach, na umiejęt­nym wyciąganiu wniosków z tego, czego dokonał i jak dokonał — słowem uczy się najlepiej na tym, co już przeszło do historii. Przeprowadzając beznamiętną ocenę, potrafi obiektywnie stwierdzić co było dobre, a co złe, ocenić prawidłowo zarówno przerosty jak i braki, wreszcie odszukać zagubione elementy wartościowania i przywrócić im właściwą rangę. Z tego wynika, że jest niezwykle ważne i pilne,zajęcie się teorią architektury okresu racjonalizmu, który bez mała jest już epoką zamkniętą.   Współczesne możliwości techniczne, szerokie rozeznanie warunków 0   potrzeb nowoczesnego życia otworzyły przed twórcami architektury nieograniczone możliwości wyrażenia w ich dziełach piękna, które czło­wiekowi jest potrzebne, którego stale dokoła siebie poszukuje, któremu (byle je mógł znaleźć) gotów poświęcić cały swój wolny czas.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Bernard Kowalski i od kilku lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj zamieszczam korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia będą choć trochę przydatne. Zapraszam do czytania!