MOŻLIWE FORMY KRAT

„Krata” może oczywiście przywodzić na myśl mało pociągające obrazy: zuniformizowane bloki, ryk ru­chu ulicznego, kanciastość kształtów i budynków, przygnębiającą jednostajność stosowanych materia­łów i układów przestrzennych. Jest to wszakże tyl­ko jedna z możliwych form „kraty”. Może ona znaj­dować się „w ruchu”: dostosować się do pofałdowań terenu, wspinać się na wzgórza, wdzierać do par­ków, skwerów, nadawać formę z:espołom mieszkal­nym dużym i małym (łącznie z archetypowymi spo­łecznościami sąsiedzkimi), pozwala ponadto na do­wolne kombinacje przestrzenne z drogami i przej­ściami dla pieszych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Bernard Kowalski i od kilku lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj zamieszczam korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia będą choć trochę przydatne. Zapraszam do czytania!