JESZCZE INNY POWÓD

Jest inny jeszcze powód, aby podkreślić potrze­bę tworzenia większych społeczności. Żadnego cen­trum miasta nie można ożywić za pomocą mini-spo- łeczności sąsiedzkich. Niezbędna mieszanka klas spo­łecznych wymaga większego obszaru, tego, co można by nazwać „społeczną przestrzenią do oddychania”. Niewiele również pomoże wciśnięcie między monu­mentalne biurowce delikatnych domków z tarasami i maleńkich skwerów. Potrzebne są zdecydowane po­sunięcia, na dużą skalę. Jedna z metod polega na zastosowaniu finansowych zachęt i kar wobec wła­ścicieli biur, by zmusić ich do udostępnienia niż­szych pięter swych budynków do rozmaitych ce­lów — otwierania teatrów, restauracji, sal koncer­towych, pieszych ciągów handlowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Bernard Kowalski i od kilku lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj zamieszczam korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia będą choć trochę przydatne. Zapraszam do czytania!