INNY ARGUMENT

Inny argument na rzecz większych rozmiarów dzielnic miast wiąże się z faktem, że można wówczas stworzyć znaczną różnorodność stanowisk pracy, co uwalnia spore grupy ludzi od dojazdów do pracy, a przez to umożliwia ukształtowanie się autentycz­nych interesów lokalnych.- Zapewnia to społeczno- ści dostateczne wpływy polityczne, by mogła ucze­stniczyć — jeżeli warto — w miejscowym życiu po­litycznym. Mini-społeczność sąsiedzka może być ob­służona przez sklep na rogu ulicy, szkołę podstawową i małą klinikę. Może być terenem sąsiedzkiej pomocy, która uzupełnia działalność instytucjonalną. Ale dla zapewnienia potrzeb, prowadzenia działałności i podejmowania decyzji na większą skalę nie- * zbędne są społeczności rzędu pięćdziesięciu—stu tysięcy mieszkańców. Szczególnie szkolnictwo i służ­ba zdrowia wymagają szerszego zasięgu działania. ‚

Witam! Nazywam się Bernard Kowalski i od kilku lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj zamieszczam korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia będą choć trochę przydatne. Zapraszam do czytania!