HARMONIJNY ROZWÓJ

W społeczeń­stwach o bardziej harmonijnym rozwoju, przy po­wszechnym przechodzeniu na mniej energochłonne procesy przemysłowe, oparte w większym stopniu na automatyzacji i strumieniu danych niż na sta­rych piecach hutniczych i młotach parowych, przy postępie miniaturyzacji i znacznym rozwoju elektro­niki na użytek rozrywki i nauczania — proste me­tody wykorzystywania energii z surowców pierwot­nych prawdopodobnie będą zanikać. W warunkach niezbyt burzliwych zmian społecznokulturowych, ta­kich jak coraz mniejsze korzystanie ż samochodów w śródmieściach i coraz większe — z publicznej ko­munikacji miejskiej, zapotrzebowanie na energię mogłoby się łatwo ustabilizować z upływem roku 2000.

Witam! Nazywam się Bernard Kowalski i od kilku lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj zamieszczam korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia będą choć trochę przydatne. Zapraszam do czytania!