GLOBALNE STATYSTYKI

Majątek natomiast, jakim dysponowały kraje rozwijające się, wynosił w tymże roku 650 miliardów. Ekstrapolacja dotychcza­sowych trendów do roku 2000 ukazuje liczbę ponad pięciu miliardów ludzi w krajach rozwijających się, z czego połowa mieszkać będzie na wsi, oraz 1,4 miliarda w świecie rozwiniętym, z czego 2aledwie ćwierć miliarda pozostanie na roli. Nawet biorąc pod uwagę bogacenie się krajów-eksporterów ro­py naftowej, blisko trzy czwarte światowych zaso­bów nadal pozostawać będzie pod kontrolą rozwinię­tej mniejszości. Globalne statystyki nie ukazują także najbardziej oszałamiającego i potencjalnie trudnego do opano­wania przejawu zmian — dominującej roli, jaką w urbanizacji naszego globu odgrywają największe miasta rozwijającego się świata.

Witam! Nazywam się Bernard Kowalski i od kilku lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj zamieszczam korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia będą choć trochę przydatne. Zapraszam do czytania!