DODATKOWY CZYNNIK

Wyłania się tu jednak dodatkowy czynnik — problem finansowego wsparcia dla oskar­żających. Firmy budowlane zazwyczaj włączają te koszta do swych budżetów, natomiast ci, którzy jak Dawid stawiają czoła Goliatowi, muszą z własnej kieszeni opłacać koszty takiego sprzeciwu. Na terenie północnego Londynu zdeterminowani przedsię­biorcy budowlani w ciągu niecałych dziesięciu lat wysunęli dziesięć odrębnych ofert odnoszących się do tej samej, bardzo chronionej otwartej strefy w zabudowie miasta. Każda z nich była kolejno odrzucane przez miejscową społeczność. Rosnący wraz z liczbą ofert podatek umacniał pozycję strony słab­szej. W Szwecji z kolei wszystkie apelacje przeciw­ko wywłaszczaniu z gruntów są finansowane przez państwo, nic przeto dziwnego, że ich liczba ciągle się zwiększa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Bernard Kowalski i od kilku lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj zamieszczam korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia będą choć trochę przydatne. Zapraszam do czytania!