CAŁKOWITE ODRZUCENIE

Możemy całkowicie odrzucić jakąkol­wiek dziewiętnastowieczną analogię z dużym, wy­godnym, przemysłowym taśmociągiem, przenoszącym potrzebną siłę roboczą z gospodarki wiejskiej do miejskiej, podnoszącym wydajność i przeprowadza­jącym na dalszym etapie redystrybucję zatrudnienia dochodów. Dziewiętnastowieczny taśmociąg był dro­gą raczej wyboistą, mimo wielu związanych z nim korzyści wynikających z ujęcia ludzi w jeden, łatwiej dający się pokierować strumień. Upłynęło również wiele tragicznych dziesięcioleci nieludzkiego wyko­rzenienia i poniżającej nędzy, zanim proces dystry­bucji i redystrybucji owoców nowej wytwórczości zaczął przebiegać choćby w minimalnym stopniu sprawiedliwie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Bernard Kowalski i od kilku lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj zamieszczam korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia będą choć trochę przydatne. Zapraszam do czytania!