BODŹCE PODSTAWOWE

Czasami stosuje się również bodźce podatkowe, by skłonić inwestorów do budowania garaży podziemnych, pośrednio popie­rając w ten sposób zwiększanie gęstości zaludnienia budynku, innymi słowy zaś — budowę wieżowców, które z kolei potęgują konieczność dojazdów. Do tych oficjalnych form subwencji powinniśmy jeszcze włączyć wielkie przestrzenie przylegające do głów­nych dróg, przeznaczone do parkowania, oraz zjawi­sko nagminnie spotykane w niektórych miejscowo­ściach, gdzie ciężarówki pozostawia się po prostu na noc w dzielnicach mieszkaniowych i często z rykiem uruchamia silnik o piątej rano.Kalkulacji tej nie przedstawiamy z myślą, by za­lecać całkowity powrót do kolei we wszystkich przy­padkach, gdy trzeba przenieść się z miejsca na miej­sce. Miałoby to tyle samo sensu co nawoływanie do powrotu dyliżansu, kiedy brud, smród, zanieczysz­czenia i natręctwo kolei dały się szybko we znaki w latach 1840-tych (z jaką nostalgią Karol Dickens Wspomina czasy podróży dyliżansem!).

Witam! Nazywam się Bernard Kowalski i od kilku lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj zamieszczam korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia będą choć trochę przydatne. Zapraszam do czytania!